edoc

Items where Division is "04 Faculty of Humanities and Social Sciences > Departement Sprach- und Literaturwissenschaften > Ehemalige Einheiten Sprach- und Literaturwissenschaften > Slavische Sprachwissenschaft (Giger)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Date | Item Type | Creators | Refereed
Number of items at this level: 54.

Article

Giger, Markus. (2011) [Rezension von] Roland Marti, Ó w dolnoserbšćinje : Saarbrücken 2007, 140 S., (PHONUS 11). Slavia, 80 (1). pp. 82-86.

Giger, Markus. (2010) Neues von den slavischen Partizipien oder Was für ein Russismus ist das tschechische Partizip Präteritum aktiv? Wiener Slawistischer Almanach, Bd. 65. pp. 7-21.

Giger, Markus. (2010) Příčestí minulé činné na -(v)ší v dnešních českých publicistických textech. Korpus - gramatika - axiologie, 1 (2). pp. 3-23.

Giger, Markus. (2010) Zwei frühe tschechische Übersetzungen aus N. M. Karamzins „Istorija gosudarstva rossijskogo“. Zeitschrift für Slavische Philologie, 67 (2). pp. 279-312.

Giger, Markus. (2010) [Rezension von] International Journal of the Sociology of Language 183, Small and Large Slavic Languages in Contact, Issue Editors Roland Marti, Jiří Nekvapil : Berlin-New York 2007. Slovo a slovesnost, 71, 3. pp. 220-227.

Giger, Markus and Svatoň, Vladimír. (2010) Na cestě k moderní slavistice. Slavia, roč. 79, seš. 2. pp. 225-235.

Giger, Miriam and Giger, Markus. (2009) [Rezension von] Jana Pleskalová, Marie Krčmová, Radoslav Večerka, Petr Karlík (eds.), Kapitoly z dějin jazykovědné bohemistiky : Praha 2007. Listy filologické, 132. pp. 205-209.

Giger, Markus and Sloboda, Marian. (2008) Language management and language problems in education and beyond in Belarus. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, Vol. 11. pp. 315-339.

Giger, Markus. (2007) In der Falle der schwachen Phoneme: Der phonologische Status der russischen unbetonten Vokale in der Akademiegrammatik von 1980 und anderen Konzeptionen. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A, Vol. 55. pp. 131-142.

Giger, Markus. (2007) Jít s sebou a podobná spojení v ČNK a na internetu. Naše řeč, Vol. 90. pp. 195-202.

Giger, Markus and Štěpán, Pavel. (2007) Některá dosud nepopsaná česká deverbální příjmení typu Vybíral, Odložil. Čeština doma a ve světě, Vol. 15. pp. 90-100.

Giger, Markus and Štěpán, Pavel. (2007) Pojmenované entity v počítačové lingvistice a vlastní jména. Acta Onomastica, Vol. 48. pp. 44-53.

Giger, Markus. (2006) On delimitation of analytic verbal forms (on the basis of three West Slavic constructions). Slavia, roč. 75. pp. 359-371.

Giger, Markus. (2004) Recipientné pasívum v slovenčine. Slovenská reč, Vol. 69. pp. 37-43.

Giger, Markus. (2003) Standard und Nonstandard in der Tschechischen Republik und der deutschsprachigen Schweiz. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, A 51. pp. 83-98.

Giger, Markus. (2001) Ideologische Auseinandersetzungen in der tschechoslowakischen Linguistik 1947-1955. Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte, 5. pp. 183-212.

Giger, Markus and Vykypě l, Bohumil. (2001) Die Typologie des Litauischen und des Lettischen (mit einem allgemeinen Ausblick zu den Perspektiven der Prager Typologie). Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, A 49. pp. 45-86.

Giger, Markus. (2000) Syntaktické modelovanie slovenských posesívnych rezultatívnych konštrukcií v rámci dependenčnej gramatiky. Jazykovedný časopis, Vol. 51. pp. 17-26.

Book

Berger, Tilman and Giger, Markus and Kurt, Sibylle and Mendoza, Imke, eds. (2009) Von grammatischen Kategorien und sprachlichen Weltbildern : die Slavia von der Sprachgeschichte bis zur Politsprache : Festschrift für Daniel Weiss zum 60. Geburtstag. Wiener slawistischer Almanach. Sonderband, 73. München.

Giger, Markus and Wiemer, Björn. (2005) Resultativa in den nordslavischen und baltischen Sprachen : Bestandsaufnahme unter arealen und grammatikalisierungstheoretischen Gesichtspunkten. LINCOM studies in language typology, 10. München.

Giger, Markus. (2003) Resultativa im modernen Tschechischen : unter Berücksichtigung der Sprachgeschichte und der übrigen slavischen Sprachen. Slavica Helvetica, Bd. 69. Bern.

Böttger, K. and Giger, M. and Wiemer, B., eds. (2000) Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik ; Bd. 3(2000). Die Welt der Slaven. Sammelbände = sborniki, Bd. 8. München.

Böttger, K. and Giger, M. and Wiemer, B., eds. (1999) Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik ; Bd. 2(1999). Die Welt der Slaven. Sammelbände = sborniki, Bd. 4. München.

Giger, M. and Wiemer, B., eds. (1998) Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik ; Bd. 1(1998). Die Welt der Slaven. Sammelbände = sborniki, Bd. 2. München.

Giger, M. and Menzel, T. and Wiemer, B., eds. (1998) Lexikologie und Sprachveränderung in der Slavia. Studia Slavica Oldenburgensia, 2. Oldenburg.

Book Section

Giger, Markus. (2012) The “recipient passive” in West Slavic: A calque from German and its grammaticalization. In: Grammatical replication and borrowability in language contact. Berlin, pp. 559-588.

Giger, Markus. (2011) Grammatikalisierung, Sprachtypologie und intentionaler Sprachkontakt. In: Libellus memorabilis : Jaroslao Popelae, linguistae diligenti, octo et octogenario ab amicis oblatus. Brno, pp. 9-13.

Giger, Markus. (2011) Rezultativum. In: Kapitoly z české gramatiky. Praha, pp. 857-882.

Giger, Markus. (2011) Von der Dissertation zur Habilitation. Das Slavische Seminar Zürich aus der Sicht eines Mittelbauangehörigen. In: Den Blick nach Osten weiten. Fünfzig Jahre Slavisches Seminar der Universität Zürich (1961-2011). Zürich, pp. 121-125.

Giger, Markus. (2009) Aspekte des Sprachkontakts bei Genus verbi und Resultativ im Westslavischen. In: Von Zuständen, Dynamik und Veränderung bei Pygmäen und Giganten. Bochum, pp. 111-127.

Giger, Markus. (2009) Der Resultativ in den slavischen Sprachen. In: Die slavischen Sprachen. Berlin, pp. 269-274.

Giger, Markus. (2009) Josef Josefovič Jungmann und das polnische Passiv. In: Von grammatischen Kategorien und sprachlichen Weltbildern. München, pp. 149-164.

Giger, Markus. (2008) Bezudarnyj vokalizm russkogo i belorusskogo literaturnych jazykov s točki zrenija fonologii. In: IUGI Observatione : jubilejný zborník na počesť Ľubomíra Ďuroviča. Bratislava, pp. 37-51.

Giger, Markus. (2008) Der 'gehen'-Prospektiv im Slovakischen : Semantik und Grammatikalisierung. In: Referate des XXXII. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens, Männedorf bei Zürich, 18.-20. September 2006, und Referate des XXXIII. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens, Potsdam, 4.-6. September 2007 : Gerd Freidhof zum 65. Geburtstag gewidmet. München, pp. 103-124.

Giger, Markus and Giger, Miriam. (2007) Das slowakische Personennamensystem. In: Europäische Personennamensysteme : ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch. Hamburg, pp. 688-699.

Giger, Markus. (2006) Die Sprachsituation in der Slowakei : Diglossie in der Vergangenheit und ihre Spuren in der Gegenwart. In: Entwicklung slawischer Literatursprachen, Diglossie, Gender : Literalität von Frauen und Standardisierungsprozesse im slawischen Areal. München, pp. 91-125.

Giger, Markus. (2006) Jazyk jako symbol a rituál : otázka funkčních domén běloruštiny. In: Cesty k národnímu obrození : běloruský a český model. Praha, pp. 284-310.

Giger, Markus. (2006) Otázka aplikace termínu "diglosie" na předmoderní jazykové situace (na příkladě situace ve starém Rusku a na Slovensku 17./18. stol.). In: Sociální aspekty spisovných jazyků slovanských : sborník příspĕvků ze zasedání Komise pro spisovné slovanské jazyky při Mezinárodním komitétu slavistů v Praze 16.-17. září 2005. Praha, pp. 73-86.

Giger, Markus. (2006) Typ šel jest, šli sú v slovenčine a češtine 16. - 18. stor. In: Česko-slovenská súčasnosť a česká slovakistika : zborník prác k 10. výročiu pražskej univerzitnej slovakistiky. Praha, pp. 189-201.

Giger, Markus and Giger, Miriam. (2006) Korespondenca s Češko v zapuščini Ivana Trinka. In: Mons. Ivan Trinko (1863-1954) : spodbujevalec spoznavanja in dialoga med kulturami. Čedad ; Cividale del Friuli, pp. 176-197.

Giger, Markus and Giger, Miriam. (2005) Dopisy Adolfa Černého v pozůstalosti Ivana Trinka. In: Praha a Lužičtí Srbové :sborník z mezinárodní vědecké konference ke 140. vývročí narození Adolfa Černého, (Praha 25.-26.11.2004) = Praha a Serbja : zběrnik z mjezynarodneje wědomostneje konferency k 140. róčnicy narodźenja Adolfa Černeho, (Praha 25.-26.11. Praha, pp. 82-87.

Giger, Markus. (2004) 55 let po Garvinovi : Čeština a standardní průměrná evropština. In: Čeština - univerzália a specifika, Vol. 5. Praha, pp. 58-66.

Giger, Markus. (2004) Präliminarien zu einem Studium von Spatialpartikeln im Slavischen. In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik ; Bd. 7(2004). München, pp. 53-62.

Giger, Markus. (2003) Die Grammatikalisierung des Rezipientenpassivs im Tschechischen, Slovakischen und Serbischen. In: Contributions suisses au XIIIe congrès mondial des slavistes à Ljubljana, août 2003. Bern, pp. 79-102.

Giger, Markus. (2002) Aktuálne otázky jazykovej typológie na príklade slovanských jazykov. In: BraSlav, Vol. 1. V Bratislave [i.e. Bratislava], pp. 43-50.

Giger, Markus. (2000) Die Sprachtypologie als Lakaiin des Imperialismus : propagandasprachliche Elemente im tschechischen linguistischen Diskurs der frühen 50er Jahre. In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik ; Bd. 3(2000). München, pp. 97-109.

Giger, Markus. (1999) Lehnübersetzungen und Entlehnungen deutscher postponierbarer Präverbien im älteren Obersorbischen. In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik ; Bd. 2(1999). München, pp. 118-128.

Giger, Markus. (1999) Prechodné miesto slovenčiny medzi západoslovanskými jazykmi z typologického hľadiska: syntax. In: Varia VIII. Bratislava, pp. 203-215.

Giger, Markus. (1998) K typologickému postavení horní lužické srbštiny mezi západoslovanskými jazyky: nominální systém. In: Varia VII. Bratislava, pp. 172-185.

Giger, Markus. (1998) Zu Lehnübersetzungen und Entlehnungen deutscher postponierbarer Präverbien in sorbischen Dialekten. In: Schweizerische Beiträge zum XII. Internationalen Slavistenkongress in Krakau. Bern, pp. 129-170.

Giger, Markus. (1998) Zur typologischen Stellung des Obersorbischen innerhalb der westslavischen Sprachen: das Verbalsystem. In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik ; Bd. 1(1998). München, pp. 83-96.

Giger, Markus. (1997) Ireverzibilita výsledných stavů jako faktor při interpretaci slovenských časových souvětí. In: Varia VI : materiály z VI. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra - Piesok 27. - 29. 11. 1996). Bratislava, pp. 106-118.

Conference or Workshop Item

Giger, Markus. (2011) Die Entstehung des Partizips Präteritum aktiv im Tschechischen und Slovakischen des 19. Jahrhunderts. In: Tschechisch und Slovakisch: Nähe und Distanz : Beiträge zum 4. Bohemicum Dresdense, 13.-14. November 2009, Vol. 163. München, pp. 135-146.

Giger, Markus. (2008) Partizipien als Exportschlager : zum Einfluss des Russischen auf andere slavische Sprachen im 19. Jhdt. In: Referate des XXXII. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens, Männedorf bei Zürich, 18.-20. September 2006, und Referate des XXXIII. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens, Potsdam, 4.-6. September 2007 : Gerd Freidhof zum 65. Geburtstag gewidmet. München, pp. 125-152.

This list was generated on Mon Jul 6 03:57:29 2020 CEST.