edoc

Zkušenosti s kontrafaktuální dopadovou evaluací v České republice

Potluka, Oto and Bruha, Jan. (2013) Zkušenosti s kontrafaktuální dopadovou evaluací v České republice. Evaluační teorie a praxe, 1 (1). pp. 53-68.

Full text not available from this repository.

Official URL: http://edoc.unibas.ch/51628/

Downloads: Statistics Overview

Abstract

Sílící zájem o poznání toho, jaké dopady má realizace politiky soudržnosti, vede k uplatňování rigorózních evaluačních metod. Zkušeností s uplatněním kontrafaktuálních dopadových evaluací v politice soudržnosti není mnoho. Proto si tato studie klade za cíl sdílet zkušenosti s procesem realizace kontrafaktuální dopadové evaluace v České republice. Zejména jde o nejproblematičtější části tohoto typu evaluace a to konkrétně sběru dat a jejich zpracování a také úskalí používaných metod.
Pro tyto účely je využita kontrafaktuální dopadová evaluace „Pilotní counterfactual impact evaluation OP LZZ, oblast podpory 1.1“, kde již tento typ evaluace probíhá. Konkrétně jde o vyhodnocení dopadů podpor vzdělávání ve firmách financovaných z Evropského sociálního fondu (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost).
Zkušenosti a výsledky této studie je pak možné využít při přípravě budoucích kontrafaktuálních dopadových evaluací a to nejen u podpor Evropského sociálního fondu, ale i Evropského fondu regionálního rozvoje v období 2014 – 2020. Samotná realizace kontrafaktuálních dopadových evaluací může vést ke zvýšení efektivity intervencí strukturálních fondů prostřednictvím cílení výzev k předkládání žádostí o podporu.
The growing interest in studying impacts of implementation of the EU Cohesion Policy resulted in application of rigorous evaluation methods. This study aims at sharing experience with the process of implementation of a counterfactual impact evaluation in the Czech Republic as there is not much experience with the application of such evaluations in the EU Cohesion policy. In particular, the paper concentrates on the most problematic parts of this type of evaluation that are mainly data collection and data processing and pitfalls of the used methods.
For this purpose the paper uses counterfactual Impact evaluation "Pilot counterfactual impact evaluation OP HRE Area 1.1" as a case to show experience. Specifically, the evaluation of the impacts of the European Social Fund trainings in companies as a case study is employed as a case study.
Experience and results of this study can be then used in the preparation of future impact evaluations not only for the European Social Fund, but also for the European Regional Development Fund in 2014–2020. The implementation of counterfactual impact evaluations may result in increased effectiveness of the Structural Funds interventions through targeted calls for proposals.
Faculties and Departments:08 Cross-disciplinary Subjects > Center for Philanthropy Studies (CEPS)
UniBasel Contributors:Potluka, Oto
Item Type:Article, refereed
Article Subtype:Research Article
Publisher:Institute for Evaluations and Social Analyses
ISSN:2336-114X
e-ISSN:2336-1158
Note:Publication type according to Uni Basel Research Database: Journal article
Related URLs:
Last Modified:29 Jan 2018 10:25
Deposited On:29 Jan 2018 10:25

Repository Staff Only: item control page