edoc

Les propietats del registre paleocarpològic: el punt de partida per a l’estudi de la seva representativitat arqueològica

Antolín, F.. (2010) Les propietats del registre paleocarpològic: el punt de partida per a l’estudi de la seva representativitat arqueològica. Cypsela, 18. pp. 199-306.

Full text not available from this repository.

Official URL: http://edoc.unibas.ch/50226/

Downloads: Statistics Overview

Abstract

Neste artigo propónse unha definición das propiedades do rexistro carpolóxico para formular un método sis-tematizado para a súa descrición, tan cuantitativa como sexa posible, de acordo co estado de desenvolve-mento da investigación. Dita descrición materialízase nunha base de datos que amosa a continuación. Fu-turas liñas de traballo para a mellora de dita metodoloxía son presentadas finalmente.
Carpoloxía, metodoloxía, propiedades do rexistro paleocarpolóxico, base de datos, tafonomía
En este artículo se propone una definición de las propiedades del registro carpológico para formular un método sistematizado para su descripción, tan cuantitativa como sea posible, de acuerdo con el estado de desarrollo de la investigación. Dicha descripción se materializa en una base de datos que se muestra a continuación. Futuras líneas de trabajo para la mejora de dicha metodología son presentadas finalmente, con un énfasis especial en la experimentación.
Carpología, metodología, propiedades del registro paleocarpológico, base de datos, tafonomía
In this paper a definition of the properties of the archaeological seeds and fruits is proposed in order to formulate a systemized method for their description, in the most quantitative way as possible, according to what the state of research allows to. This description is materialized in a database that is subsequently presented. Further lines of inves-tigation are drawn eventually and consequently with the previous work, with special emphasis on experimentation. Seed identification, methodology, properties of the paleocarpological register, database, taphonomy
Faculties and Departments:05 Faculty of Science > Departement Umweltwissenschaften > Ehemalige Einheiten Umweltwissenschaften > Archäobotanik (Jacomet)
UniBasel Contributors:Antolin, Ferran
Item Type:Article
Article Subtype:Research Article
Publisher:Museu d'Arqueologia de Catalunya
ISSN:0213-3431
e-ISSN:2385-3344
Note:Publication type according to Uni Basel Research Database: Journal article
Related URLs:
Last Modified:15 Jan 2018 09:59
Deposited On:15 Jan 2018 09:57

Repository Staff Only: item control page